Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Vanaf vannacht 04.00 uur kreeg de DCMR klachten binnen vanuit een gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne. De omschrijving was divers maar het meest werd een rooklucht genoemd. Een eenduidige bron werd vooralsnog nog niet gevonden. Het aantal klachten was groot en bleef oplopen.

Update 10:30 uur (07-02-2017)
Het aantal klachten is inmiddels opgelopen tot 351. De bron wordt vooralsnog gezocht in Brabant en Noord Limburg. Ook Duitsland is in het zoekgebied opgenomen. De omgevingsdiensten van Brabant en Limburg hebben nauw contact met de DCMR.

Update 11:56 uur (07-02-2017)
Het aantal geurklachten is opgelopen tot 480. Meldingen komen nog steeds binnen. Het onderzoek naar de bron is nog gaande. Het vermoeden bestaat dat een Duits bedrijf, net over de grens bij Nijmegen, de veroorzaker is.

Update 15:00 uur (07-02-2017)
Het aantal klachten staat op 613. Er is geen forse toename meer. Onderzoek heeft vooralsnog niet tot een duidelijke veroorzaker geleid.