Politie neemt 2500 kilo vuurwerk in beslag

Politie neemt 2500 kilo vuurwerk in beslag

Het Regionaal Vuurwerkteam van de Politie Zuid-Holland-Zuid heeft in de periode oktober 2006/ begin januari 2007 zo’n 2500 kilogram illegaal consumentenvuurwerk inbeslaggenomen.

Het Regionaal Vuurwerkteam van de Politie Zuid-Holland-Zuid bestaat sinds 2001. In de periode 2001/2002 werd er regionaal 2285 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen, in 2002/2003 was dit 5640 kilogram en in 2004/2005 1120 kilogram. In de periode 2005/2006 werd het meeste illegale consumentenvuurwerk in Zuid-Holland-Zuid in beslag genomen: 10.000 kilogram.

Er werden in de periode 2006/2007 12 verdachten aangehouden op verdenking van handel in, opslag van dan wel de doorvoer van illegaal consumentenvuurwerk. Niemand van hen zit op dit moment nog vast. Tegen ook 12 andere verdachten is proces-verbaal opgemaakt. Allen riskeren allen een taakstraf tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In totaal gaat het dus om 24 verdachten.
27 personen hebben een proces-verbaal gekregen voor het voorhanden hebben en /of afsteken van vuurwerk buiten de periode dat het is toegestaan om vuurwerk af te steken.

Gevaar
De handel in verboden consumentenvuurwerk veroorzaakt ieder jaar veel onveiligheid door schade en letsel. Tijdens de afgelopen nieuwjaarswisseling is er in Zuid-Holland-Zuid helaas een persoon overleden na het afsteken van illegaal vuurwerk. Een 36-jarige man uit Barendrecht kwam om het leven nadat hij in Hendrik-Ido-Ambacht illegaal vuurwerk afstak. De man was op slag dood. Ook raakten diverse mensen gewond. Een 13-jarige jongen in Dordrecht raakte gewond toen er een stuk vuurwerk in zijn nek werd gegooid. De knaap hield brandwonden in zijn nek over aan het voorval. In Zwijndrecht raakte een man zwaar gewond aan zijn oog toen hij daar een vuurpijl in kreeg. Hij werd door ambulancepersoneel behandeld en naar het oogziekenhuis in Rotterdam gebracht. Een 26-jarige man raakte in de Nieuwjaarsnacht gewond aan zijn hand toen hij een rotje afstak. Dit gebeurde in de Genestetstraat. Een 20-jarige plaatsgenoot raakte licht gewond in zijn gezicht bij hetzelfde voorval. Naast de gewonden werden er tal van objecten vernield. Auto’s, bushokjes, ramen. hebben het door afgestoken vuurwerk moeten ontgelden in de nieuwjaarsnacht.

Illegaal vuurwerk levert niet alleen gevaar op voor personen en goederen tijdens het afsteken maar ook tijdens vervoer en opslag. Het meeste illegale vuurwerk wordt door (tussen)handelaren en particulieren opgeslagen in kelderboxen, garages, woningen, boerderijen of loodsen, zonder enige brandbeveiligingsvoorziening en zonder dat gemeente, brandweer en omwonenden hiervan op de hoogte zijn. Het gevaar is evenals de impact op omwonenden groot als een dergelijke illegale vuurwerkpartij in de buurt wordt ontdekt.
Het Regionaal Vuurwerkteam Zuid-Holland-Zuid deed in deze periode een opvallende vangst die alles te maken heeft met de gevaarsetting:
>> In de omgeving van Leerdam lag in een container 2000 kg illegaal vuurwerk opgeslagen. De afstand tot het meest nabijgelegen pand, een rietgedekte woning, bedroeg slechts 15 meter.
Onder het vuurwerk waren ook 21 zogenoemde mortierbommen. Dat is levensgevaarlijk illegaal vuurwerk dat een enorme explosie veroorzaakt en waardoor ook dit jaar helaas een dodelijk slachtoffer viel te betreuren.

Controle legale verkooppunten
Evenals voorgaande jaren zijn ook dit jaar weer de legale verkooppunten in samenwerking met de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid gecontroleerd. Alle bedrijven zijn 3 of meer keer gecontroleerd. Geen enkel verkooppunt bleek in overtreding. Er behoefde tegen niemand proces-verbaal opgemaakt te worden.

Tegengaan van overlast
Om de overlast van vuurwerk te beperken is ook dit jaar door de politie opgetreden tegen de jeugd. Jongeren die buiten de toegestane tijden of verboden vuurwerk afstaken, werden doorverwezen naar bureau Halt. In totaal werden 169 jongeren doorverwezen.
De meest voorkomende werkstraffen die de jongeren hebben gekregen zijn: vuurwerkresten van straat opprikken, in keukens van verzorgingstehuizen werken en kleinere opruimwerkzaamheden doen bij non-profit organisaties.

Samenstelling Vuurwerkteam
Het Regionaal Vuurwerkteam van de Politie Zuid-Holland-Zuid bestond dit jaar uit 8 medewerkers. Het voornaamste doel van het team is de handel in en de opslag en doorvoer van illegaal consumentenvuurwerk opsporen. Dat doet het team door recherchematig onderzoek. Ook in 2007 zal het Vuurwerkteam er weer alles aan doen om illegaal consumentenvuurwerk in deze regio tegen te gaan. Vanaf medio september is het team weer actief.