Oppervlaktereddingsteam Hellevoetsluis in dienst

Oppervlaktereddingsteam Hellevoetsluis in dienst

Burgemeester Kleijwegt was woensdag aanwezig bij de brandweer in Hellevoetsluis om een officieel tintje te geven aan de indienststelling van het oppervlaktereddingsteam bij het korps. Een van de taken van de brandweer is het helpen van mensen die te water zijn geraakt.

Nederlandse brandweerlieden zijn opgeleid om een zogenoemde grijpreddingen uit te voeren. Zo’n redding maakt deel uit van de normale brandweerzorg. Het kunnen uitvoeren van een oppervlakteredding is een aanvulling op die basiszorg en vraagt op extra opleiding van en materiaal voor brandweerlieden.

De brandweerlieden van Hellevoetsluis zijn inmiddels opgeleid om te kunnen optreden als oppervlaktereddingsteam. Zo’n team bestaat uit de mensen die te water gaan plus collega’s op de wal die ondersteunende taken uitvoeren. Ze beschikken hiervoor over specialistisch materiaal en kleding.
Door ook opgeleid te zijn voor het uitvoeren van oppervlaktereddingen is de blusgroep Hellevoetsluis sneller inzetbaar bij waterongevallen.

Niet in alle gevallen zijn bij een waterongeval duikers nodig. Ook kan het zijn dat in afwachting van gealarmeerde duikteam, zelf een reddingspoging kunnen ondernemen of een redding door duikers kunnen voorbereiden.
Oppervlaktereddingsteams zijn inzetbaar bij slachtoffers binnen een afstand van tweehonderd meter uit de kant. De redding kan ook worden uitgevoerd op het ijs. Het slachtoffer moet visueel waarneembaar zijn.
Oppervlaktereddingsteams zijn ook goed bruikbaar om bij verkeersongevallen sloten of ander ondiep water te doorzoeken op mogelijke slachtoffers.

De brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal de beschikking krijgen over acht oppervlaktereddingsteams.