thumbnail

Korpschef tevreden over 2010

  • Dordrecht
  • 19 januari 2011

Korpschef van politie Zuid-Holland-Zuid Teun Visscher kijkt tevreden terug op 2010. ‘Het was een bewogen jaar, waarin ons korps regelmatig in de belangstelling stond en waarin de criminaliteit ook dit jaar weer is gedaald’. Het aantal aangiften nam in 2010 met 5% af.

In 2010 is er sprake geweest van een afname van het aantal overvallen (-41%), zedenmisdrijven (19%) en auto-inbraken (8%) . Ook het aantal vernielingen nam met 17% af. Het aantal woninginbraken is het afgelopen jaar wel gestegen. Na een daling van het aantal woninginbraken sinds 2005 is er nu ondanks de inzet van politie, in vergelijking met vorig jaar, sprake van een stijging van deze vorm van criminaliteit met 19%.

Het korps heeft extra aandacht voor de woninginbraken. Er wordt na een inbraak sporenonderzoek en een buurtonderzoek verricht om bij buurtbewoners te vragen om informatie. Ook wordt regelmatig de hulp ingeroepen van het publiek via SMS-alert. Het aantal bedrijfsinbraken nam in 2010 wel af met 17%.

2010 in beeld
Korpschef Visscher zegt tijdens een bijeenkomst met de media dat er in het korps Zuid-Holland-Zuid zowel op operationeel vlak, waaronder bij de ingrijpende verdwijning en dood van Milly Boele, als op bedrijfsmatig vlak er in 2010 veel is gebeurd. “Toch is gelukt om de focus te houden op het bestrijden van criminaliteit en ligt het aantal opgehelderde aangiften van binnengekomen geweldszaken op 79,7%”.

Geweld tegen politieambtenaren
In toenemende mate worden politieambtenaren geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal. In ons korps was in 2010 sprake van een licht afname van het aantal zaken waarin er geweld is gebruikt tegen politiemensen.
Visscher zegt: “Aan het vak van politieagent zitten risico’s verbonden maar het geweld tegen hen is ontoelaatbaar en wordt dan ook fors bestraft als grenzen worden overschreden”. Ook in 2011 heeft geweld tegen politieambtenaren bij de politie alsmede bij het openbaar ministerie hoge prioriteit.

Ambities 2011
Het korps Zuid-Holland-Zuid moet in 2011 nog veiliger worden. Een slim, lenig en slagvaardig korps waarin goed samengewerkt wordt met overige partners in het veiligheidsdomein en waarin de politie vaak en zichtbaar op straat aanwezig is, dichtbij de burger. Het afgelopen jaar is een pilot gestart op het gebied van sociale media. Dit jaar wordt hier een vervolg aangegeven en worden kansen benut om op verschillende thema’s sociale media in te zetten.

Foto's

Deel dit artikel

Sponsor van MediaTV