MediaTV Classics (1972) 8 doden bij scheepsbrand RDM Heijplaat

MediaTV Classics (1972) 8 doden bij scheepsbrand RDM Heijplaat

Door de jaren heen zijn er de nodige haven-, industrie,- en scheepsbranden in het Rotterdamse geweest, maar ook grote industriële hulpverleningen. Veel werk is daarbij verzet door de gemeentelijke hulpverleningsdiensten, maar ook door particuliere hulpverleners zoals Smit Internationale, Smit Tak, Smit Fire & Loss Prevention, de diverse regio (vracht-)autobergers en de firma Tieleman Takel- en Transportbedrijf (later ABE Tieleman) waarvan wij het fotoarchief ter beschikking hebben gekregen. 

In de loop der jaren zijn er heel veel foto’s gemaakt en verzameld. De herkomst is niet altijd bekend, maar toch willen we deze informatie met jullie delen, ook al laat in sommige gevallen de kwaliteit te wensen over. Periodiek zetten we enkele foto’s van “wapenfeiten” op de site met een korte beschrijving. Dit doen we in willekeurige chronologische volgorde; soms brand, soms hulpverlening, soms regionaal en ook enige internationale blusacties door Rotterdamse bedrijven/personeel. 

MediaTV Classics (1972) 8 doden bij scheepsbrand RDM Heijplaat

Kort na de “Rechter Rottekade” wederom een zwaar incident ditmaal bij de RDM op Rotterdam-Heijplaat op 11 februari 1972. Het betrof het logementschip de 'Jan van Elshout'. Omstreeks half twee was brand uitgebroken op het schip dat dienst deed als slaapplaats voor het personeel dat aan het werk was op de kruiser 'De Zeven Provinciën' en afgemeerd was aan Kraanbaan 12 in de Heijsehaven. 

Een grote groep mensen was aan boord aan het slapen toen de brand razendsnel om zich heensloeg. Veel materiaal spoedde zich ter plaatse, allereerst de bedrijfsbrandweer van de RDM direct gevolgd door voertuigen vanaf de Brielselaan en enkele bluseenheden. Ruim 40 mensen konden zich in eerste instantie veiligheid stellen. De helft via het water, opgepikt door een marinevaartuig en de anderen via de wal. 

Korte tijd later konden er door de intense hitte en beperkte ruimte geen reddingacties meer worden uitgevoerd en restte het blussen van de grote brand. Diverse Havendienstschepen kwamen ter plaatse en leverden eveneens water, maar de brand wilde niet uit. In de vroege ochtend werd de lichtschuimgenerator ter plaatse besteld en werd het schip vol met lichtschuim gespoten. 

Diverse pompboten van Smit kwamen eveneens ter plaatse en konden aanvangen met het uitpompen van het bluswater. Nadat het schip stabiel lag, de brand was geblust en het de Jan van Elshout veilig kon worden betreden in de loop van de ochtend, ontdekten de brandweerlieden dat 8 personeelsleden om het leven waren gekomen door die helse brand.