Jaarverslag en jaarrekening politie aangeboden aan Tweede Kamer

Jaarverslag en jaarrekening politie aangeboden aan Tweede Kamer

De minister van Veiligheid en Justitie stuurde woensdag 20 mei het jaarverslag en de jaarrekening van ons politiekorps naar de Tweede Kamer. Het jaarverslag maakt zichtbaar dat de criminaliteit het afgelopen jaar met tien procent daalde. Dit is een voortzetting van de trend die al zichtbaar is sinds 2011. Met het verschijnen van het jaarverslag zijn ook de definitieve jaarcijfers (zip-bestand) gepubliceerd. 

Daling van misdrijven

Hieruit blijkt dat het aantal misdrijven in Nederland het afgelopen jaar met ruim tien procent daalde. De dalende trend geldt voor vrijwel alle soorten van criminaliteit. Het jaarverslag schetst op hoofdlijnen de operationele resultaten: het aantal woninginbraken en overvallen daalde fors en de streefcijfers rond straatroof en geweld haalde het korps ruim. Er was meer aandacht voor de aanpak van cybercrime. Daarbij zorgde de politie, in samenwerking met haar partners, voor een veilig, waardig en onverstoord verloop van de Nucleair Security Summit en leverden veel politiemensen een bijdrage aan het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. En dat ondanks de ingrijpende veranderingen die samenhangen met de wording van één landelijk korps die een zware wissel trekken op mens en organisatie. 

Corrrecte jaarekening

De jaarrekening van de politie laat over 2014 een beter resultaat zien dan begroot over dat jaar. Het korps heeft, zoals gepland, in 2014 gebruikgemaakt van haar reserves. Dit is binnen de bandbreedte gebleven die daarvoor geldt.