Grote brand in schuur

Grote brand in schuur

Vannacht heeft er in een opslagloods van camping Vlugtenburg gelegen aan 't Louwtje een grote brand gewoed. De brand ontstond door een nog onbekende oorzaak omstreeks 1:15 uur. Bij aankomst van de brandweer was de brand reeds uitslaand en was er sprake van hevige rookontwikkeling.

Om voldoende watercapaciteit ter plaatse te krijgen heeft de brandweer binnen een half uur opgeschaald naar grote brand. Door het vele kunststof in het gebouw kwam er bij de brand veel rook vrij, dit gaf de nodige stankoverlast in de omgeving van de brand.

De brandweer is nog geruime tijd bezig geweest met nablussen.