Frank Paauw benoemd tot korpschef Zuid-Holland-Zuid

Frank Paauw benoemd tot korpschef Zuid-Holland-Zuid

Korpschef Frank Paauw is bij Koninklijk Besluit benoemd tot korpschef van Zuid-Holland-Zuid. Drs. F. (Frank) Paauw is en blijft eveneens korpschef van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

In de vorming van de Nationale Politie vormen deze twee korpsen de nieuwe regionale eenheid waarvan Paauw tevens de kwartiermaker is.

Tot 2006 heeft Frank Paauw gewerkt als plaatsvervangend korpschef in Zuid-Holland-Zuid en kent daardoor de thematiek en problematiek in het gebied en de gedrevenheid van de medewerkers.  “Ik ben vereerd met de benoeming tot korpschef in Zuid-Holland-Zuid. Het is een boeiend en professioneel korps dat functioneert in een divers gebied. Als korpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid zorgen we met elkaar voor de veiligheid van de burgers in het gehele gebied. Daar heb ik alle vertrouwen in.“

Frank Paauw is als korpschef Zuid-Holland-Zuid aangesteld vanaf 1 maart jl.