Engelse granaat tot ontploffing gebracht Kromme Zandweg Rotterdam

Een magneetvisser heeft woensdagavond een Engelse granaat uit het water langs de Kromme Zandweg in Rotterdam gevist. Het explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) direct tot ontploffing gebracht.

De jonge magneetvisser heeft de politie gewaarschuwd die op hun beurt het Team Explosieven Veiligheid (TEV) alarmeerde. Zij hebben bevestigd dat het daadwerkelijk om een granaat ging, waarop de EOD ingeschakeld is. Na een aantal uur is die ter plaatse gekomen en heeft het explosief onderzocht. Omdat de granaat op scherp stond en het transport van het voorwerp gevaarlijk geacht werd vanwege ouderdom en onstabiliteit, is besloten de granaat direct tot ontploffing te brengen.

Met een ferme klap is de Engelse granaat op een grasveld direct naast het water tot ontploffing gebracht. De explosie liet een flinke krater na. Nadat het grasveld grotendeels teruggelegd was, zijn de hulpdiensten retour gegaan.

V8kflP.jpg

UiV9kP.jpg

NjVVKI.jpg

YpM9rP.jpg

4Smm9G.jpg

unSduW.jpg

incFNq.jpg

2q1KIq.jpg