Brandweercommandant Barendrecht na 45 jaar met pensioen

Brandweercommandant Barendrecht na 45 jaar met pensioen

Na 45 jaar trouwe dienst is brandweercommandant Bert Koedoot met pensioen gegaan. Vandaag waren veel brandweervrijwilligers van het huidige korps, maar ook veel oud vrijwilligers aanwezig in de brandweerkazerne. Voor de laatste keer mocht hij plaats nemen voorin het brandweervoertuig. Hij werd vanaf huis naar de kazerne gereden.

Ruim 45 jaar geleden trad hij in dienst van de toen nog gemeentelijke brandweer en stond dag- en nacht klaar voor mens en dier in nood. In 1985 werd hij commandant van brandweer Barendrecht. In de jaren die hij in de functie van commandant vervulde is er veel veranderd in de gemeente. Zo ging men van enkele tientallen uitrukken per jaar naar ruim 400 uitrukken per jaar en groeide de gemeente hard. Bij de bouw van het nieuwe treinstation en de overkapping was hij nauw betrokken.  Als commandant stond hij niet alleen klaar voor mens en dier in nood, maar stond hij ook klaar voor de vrijwilligers van het korps. Iedereen kon op elk moment bij hem terecht. 

Burgemeester Van Belzen omschreef het tijdperk dat Bert Koedoot commandant was als het saffieren tijdperk. Een tijdperk die wij niet kennen volgens de burgemeester, maar voor zo'n bijzondere man riep hij dit tijdperk vandaag in het leven. Hij vervolgde zijn uitleg met:  "De saffier staat voor 45 jaar, het zijn geliefde edelstenen vanwege hun schoonheid en buitengewone eigenschappen. De saffier verleend zijn eigenaar kracht en eer. De steen is het symbool voor rijkdom en voorkwam tweespalt en smart. Dat zijn hele mooie termen die symbool staan voor Bert."

Vervolgens ontving de oud commandant de Barendrechtse erepenning uit handen van de burgemeester. De hoogste gemeentelijke onderscheiding. Ook van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een aandenken in de vorm van een medaille voor de inzet de afgelopen 45 jaar. De vrijwilligers overhandigden hem een persoonlijk tijdschrift waarin de vrijwilligers hun eigen verhaal over Bert hadden geschreven. 

Bert mocht het officiële gedeelte zelf afsluiten. Hij sloot af met de woorden: "Zonder al die vrijwilligers had ik mijn werk nooit zo kunnen uitvoeren".