Annemarie van Dalen directeur brandweer VRR

Annemarie van Dalen directeur brandweer VRR

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft maandag 19 maart 2012 besloten om per 1 juni a.s. mevrouw Annemarie van Daalen te benoemen tot directeur van de regionale brandweer, onderdeel van de VRR.

Annemarie van Daalen is geen onbekende binnen de Nederlandse brandweer. In 1993 studeerde zij af aan de brandweeracademie in Arnhem met als specialisatie Industriële Veiligheid. Zij startte haar brandweerloopbaan bij de toenmalige brandweer Rotterdam. Zij was daar ondermeer werkzaam als hoofd van de Beleidsafdeling Openbare Veiligheid en hoofd Preventie. Naast deze functies was zij ook operationeel actief als Hoofdofficier van Dienst. In 2002 vertrok ze naar de gemeente Zoetermeer om daar plaatsvervangend directeur Brandweerzorg & Rampenbestrijding te worden. Zij nam daar deel aan het piket Commandant van Dienst in de hulpverleningsregio Haaglanden.

Sinds 2006 werkt ze bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (toen nog Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Zij is daar afdelingshoofd van de onderzoeksteams van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Deze teams houden zich bezig met rampenbestrijding en crisisbeheersing bij de brandweer en GHOR. Deze laatste functie beëindigt ze nu om aan de slag te gaan als directeur Brandweer in Rotterdam-Rijnmond. Ze volgt daar Elie van Strien op, die eerder dit jaar vertrok naar brandweer Amsterdam-Amstelland.

Algemeen directeur van de VRR, Arjen Littooij over de benoeming van Van Daalen: "De komst van Annemarie van Daalen is een aanwinst voor de directie van de VRR. Annemarie was indertijd de eerste vrouwelijke officier die stage kwam lopen bij brandweer Rotterdam, nu krijgen we haar terug als directeur Brandweer. Een regelrechte vakvrouw!"